ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ކެމްޕޭންގެ ފަހު ވަގުތު ރައީސް އައްޑޫއަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ތިނަދޫ ސިޓީއަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް ސޯލިހު ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހުގެ ރަނިންމޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުވެ ހުންނަވާ ދަނީ ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުންނެވެ.

އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރައީސް ސޯލިހަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ޅ. އަތޮޅާއި އއ. އަތޮޅުންނެވެ.