ފިނިޕޭޖް

އާންޔާ ޓޭލާ-ޖޯއި ކައިވެނިކޮށްފި

"ކުއީންސް ގެމްބިޓް" އާއި "ދަ މެނިއު"ގެ ތަރި އާންޔާ ޓޭލާ-ޖޯއި (27 އ) ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

އާންޔާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މިއުޒިޝަން މެލްކަމް މެކްރޭ (29 އ)އާ ކައިވެނިކުރީ އިޓަލީގެ ވެނިސްގައި ހުންނަ އާސާރީ ޕަލަޓްޒޯ ޕިސާނީ މޮރެޓާ ގައެވެ. ކައިވެނީގެ ހަފްލާތައް މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ދެ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ އެވެ.

އާންޔާ އަދި މެލްކަމްގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ދިޔަ 150 މެހެމާނުންގެ ތެރޭގައި ކާރާ ޑެލަވީން، ޖޫލިއާ ގާނާ، ނިކޮލަސް ހޯލްޓް އާއި ލޯބިވެރިޔާ ބްރިޔާނާ ހޮލީ، މައިލްސް ޓެލާ، ކެލީ ސްޕެރީ، އެވަން ރޮސް ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.

އާންޔާ ކައިވެނިކުރިއިރު ލައިގެން ހުރީ ހުދު ވެޑިން ޑްރެސް އެއްގެ ބަދަލުގައި އާދަޔާ ހިލާފު އަދި އެވޯޑް ސެރެމަނީ އަކަށް ދާން ލާ ޒާތުގެ ރީތި ކްރިސްޓިއަން ޑިއޯ ކަސްޓަމް ޕްރިންސަސް ގައުން އެކެވެ.

މަޑު މުށިކުލައިގެ މި ގައުންގައި ހަމިން ބާޑްއައި މަލުން ފޮނިބޯން އުޅޭތަން ފަށުވިން ޖަހާފައިވީއިރު، ގަސްގަހުގެ ގޮފިތައްވެސް ވިދާ ފަށުވިން ޖަހާފައިވެ އެވެ. އާންޔާ އަކީ ޑިއޯގެ ގްލޯބަލް ބްރެންޑް އެމްބެސެޑާ އެކެވެ.

މި ގައުންއާ އެކު ހުޅި ޖަހާފައިވާ އިސްތަށިގަނޑުގައި ވޭލްއެއް އަޅައިގެން އާންޔާ ޕަލަޓްޒޯ ޕިސާނީ މޮރެޓާގެ ބެލްކަނީގައި ހުއްޓާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ޑެއިލީ މެއިލް އިން ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

އާންޔާ އާއި މެލްކަމް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ 2021 ގައެވެ. މި ދެމަފިރިންނަކީ އެމީހުންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ އަދި ޒާތީ ކަންކަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާ ދެމަފިރިންނެވެ.