ނެހާ ކައްކަރު

ނޭހާ ކައްކަރު ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރު ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ނޭހާ ރާއްޖެ އައީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ރޯހަންޕްރީތު ސިންގު އާއި މައިންބަފައިންނާއި އަދި އާއިލާގެ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުންނާވެސް އެކު އެވެ.

ނޭހާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ނ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި ރިސޯޓްގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާއިރު ނޭހާ ގެންދަނީ އިންސްޓަގްރާމުގައި މިދަތުރުގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

އިންޑިއަން އައިޑޮލްއަށް އާންމުންނަށް ފާހަގަވި ނޭހާ އަކީ މިހާރު އިންޑިއާގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ.

އިންޑިއަން އައިޑޮލްގައި ފަނޑިޔާރުކަންވެސް ކޮށްފައިވާ ނޭހާ ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކަށް ރީތި ލަވަތަކެއްވެސް ކިޔާފަ އެވެ.