އަހުމަދު ނަސީރު

ނަސީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހުންނެވި އަހްމަދު ނަސީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހަވާލުވެވަޑައިގެން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރެއްގެ ފެންވަރުގައި ނަސީރު އެންމެ ފުރަތަމަ އައްޔަންކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެމްބެސެޑާ އެޓް ލާޖްގެ މަގާމަށް ނަސީރު ބަދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

މިބަދަލު ގެނައި ވަކި ސަބަބެއް ކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނަސީރު ވަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކް -- އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުކަން ކުރައްވާފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރެއްގެ ފެންވަރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރުވެސް ހުންނަވަ އެވެ.