ހަބަރު

ޓްރާންސްޕޯޓުް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރު ބާހިޒް ނިޔާވެއްޖެ

ޓްރާންސްްޕޯޓު މިނސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރު ބާހިޒް ޝަފީގް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ބާހިޒް ނިޔާވީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގޮހޮރުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށްފަހު ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

އުުމުރުން 27 އަހަރުގެ ބާހިޒް ވަނީ މީގެ ކުރިން ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ކުރި ގޮހޮރުގެ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އޭނާއަށް ވަނީ ހިތުގެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފަ އެވެ.