މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

އީދު ދުވަހު މަނާ ވަގުތުގައި އުޅަނދު ދުއްވައިގެން 43 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

އަޟްހާ އީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ވަގުތުގައި އުޅަނދު ދުއްވި 43 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފިޔަވަޅު އެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން 27 މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއްގައި އުޅަނދު ދުއްވައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި އުޅަނދު ދުއްވައިގެން 13 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅިއިރު މާލެ އިންވެސް ތިން މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެ އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އޮތީ އީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އީދު ދުވަސްތަކުގައި ވަކި ވަގުތަކު އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް މަނާކުރާ ކަމެކެވެ.