އަންހެނުންގެ ދުވަސް

އެ ހުނަރުވެރިކަމުގައި މަލުގެ ހާރާއި ތާޖު އަޅައިގެން

Sep 3, 2016
2

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކްލިނިކަލް އެސިސްޓަންޓެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިޔަސް އޭނާގެ ހިތް އޮތީ މަލާއި އޭގެ ކުލަތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިއީ ޒުވާން، ފްލޯރަލް ޑިޒައިނަރު ލަޔާލްގެ ވާހަކަ އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ މަލުގެ ހާރުތައް ގެތީ އެކުގައި އުޅުނު އެކުވެރިންނާއި ރައްޓެހިންނަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ އެ ހޮބީ، ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުވީ އެވެ. ތިރީގައި މިއޮތީ އަވަސް ވީކެންޑްގެ "އަންހެނުން ސެގްމަންޓަށް" ލަޔާލް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއު އެވެ.