ދިވެހި ސިނަމާ

ނިއުމާގެ ތަރި އެންމެ ފަހުން އޮއްސުނީތަ؟

6

ރޭގެ ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފުލާގައި ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބައިވެރިވީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު އުއްމީދުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކަށް ވެފައި އޮތީ ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ.

އެވޯޑް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވީ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑަށް ދެ ފިލްމެއްގެ ވަރުގަދަ ދެ ރޯލަކުން ނޮމިނޭޓްވެފައި އޮތުމުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން، ބަލިކޮށް އުޅެމުން ވެސް ރޭގެ އެވޯޑް ހަފުލާގައި ނިއުމާ ބައިވެރިވި އެވެ.

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި ކުޅަދާނަ ބަތަލާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރާ ނިއުމާ ރޭގެ ހަފުލާ ނިންމާލީ ހުސްއަތާ އެވެ. މިއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓްވެ ނިއުމާ ބަލިވި ފަހަރެއް މިނޫނީ ނުދެ އެވެ.

ރޭގެ ހަފުލާގައި ނިއުމާ ވަނީ ހަފުލާ އެއްކޮށް ނުނިމެނީސް ދަރުބާރުގޭ ދޫކޮށް ގޮސްފަ އެވެ. އޭނާ ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެވޯޑް ނުލިބިގެން ހިތްހަމަނުޖެހިގެންނެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މި ދުވަސްކޮޅު އުޅެނީ ފައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްގެން ކުޑަކޮށް ބަލިވެ އެވެ.

އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑަށް ނިއުމާ ވާދަކުރީ "މިހަށިން ފުރާނަ ދަންދެން" އާއި "ސަޒާ" އިންނެވެ. މި އެވޯޑް ގެންދިޔައީ ބޮޑެތި ހުރިހާ އެވޯޑްތަކެއް ވެސް ރޭ ލިބުނު ފިލްމު "ލޫދިފާ" ގެ ބަތަލާ މަރިޔަމް އަފީފާ އެވެ. މި އެވޯޑާ އެކު އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ ރޭހުގައި ގައުމީ އެވޯޑްސްގައި އަފީފާ މިހާރު ނިއުމާއާ އެއްވަރުވީ އެވެ.

އަފީފާ އަށް ވަނީ "ވާލޯބި އެނގޭނަމަ" އިން ވެސް އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް ލިބިފަ އެވެ. ނިއުމާ އަށް މީގެ ކުރިން މި އެވޯޑް ލިބިފައި ވަނީ "ކަލާޔާނުލާ" އާއި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެވޯޑްސްގައި ފިލްމު "ނިއުމާ" އިންނެވެ.

ރޭގެ ހަފުލާގައި ބަލިވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ނިއުމާއަކީ ޔަގީނަށް ވެސް އަދިވެސް ދިވެހި ސިނަމާގެ އެއް ވަނަ އެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ވަންނަ ޒުވާން ބަތަލާއިންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ ނަމަކީ ވެސް މިއީކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.

ވާދޫ އަށް އުފަން ނިއުމާ މާލެ އައީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރުގަ އެވެ. މާފަންނު މަދަރުސާ އާއި އީޕީއެސްއެސް އިން ކިޔެވުމަށް ފަހު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަށް ނުކުތީ ވިލިމާލޭގެ އޮފީހަށެވެ. އެއީ 1993 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެއަށް ފަހު ޖެހިގެން އައި އަހަރު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށީ މާލޭގެ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގަ އެވެ. އެތަނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް މަސްވީ ތަނުން އޭނާ އަށް ގުޅަނީ މަރިޔަމް ޝައުގީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. ނިއުމާގެ އަޑު ރީތިވެގެން، އެކްޓްކުރުގެ ފުރުސަތު ނިއުމާ އަށް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ.

ޝައުގީ ހުޅުވާލި ދޮރުން ވަދެގެން ގޮސް ނިއުމާ ކެމެރާއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނުއިރު 17 އަހަރެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެކްޓްކުރީ "ހިތި ތަޖުރިބާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ޑްރާމާއެއްގަ އެވެ.

އޭނާގެ ބޮޑު ސްކްރީން ކެރިއަރު ފެއްޓީ 1995 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ދިވެހި ފިލްމު "ހަގު އަނބި" އިންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ބަދަލް" އެވެ. މި ތަޖުރިބާތަކަށް ފަހު ނިއުމާ، ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރުކޮށްލަދިން ފިލްމަކީ "ފަތިސްހަނދުވަރު" އެވެ. އެއީ 1998 ވަނަ އަހަރެވެ.

ނިއުމާއކީ ރާއްޖޭގައި ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ހުރިހާ އެވޯޑް ހަފުލާތަކެއްގައި ރަން ވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ބަތަލާއެކެވެ. އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލުކޮށްފަ އެވެ.

ނިއުމާ ފިލްމެއް ކުޅެދޭ އާންމު އަގަކީ 30،000ރ. އެވެ. އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ 3000ރ. އެވެ.