އައްޑޫ ސިޓީ

އަންހެނުންނަށް ހުރި ވިޔަފާރި ފުރުސަތުތަކުގެ ފޯރަމް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

Dec 25, 2016
2

ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައި ދިނުމަށް އައްޑު ސިޓީގެ ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށް އިންތިޒާމްގެ ކުރިން ފޯރަމް އައްޑޫ ސިޓީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ފުރުސަތަކާއި ގެޓް ސެޓާއި ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމާއި އެސްއެމްއީ ލޯނު ފަދަ ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތާއެކު މަގު ފަހިކޮށްދޭ މި ފޯރަމް މިއަދު ހުޅުވައި ދެއްވީ އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ. (ތަފުސީލް އަންނަނީ)