chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ ކުޅިވަރު

"ދަގަނޑޭއަށް ކުރި ހަރަދާ އެއްވަރު ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުނު"

މާޒިޔާއަށް ދަގަނޑޭ ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ދަގަނޑޭއަށް ކުރި އިންވެސްޓްމެންޓް ވޯތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނި ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު \ އަވަސް

މިދިޔަ ސީޒަންގެ މެދު ތެރެއިން މާޒިޔާއަށް ގެންދިޔަ ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަނގަޑޭ) ހޯދަން މާޒިޔާއިން ކުރި ބޮޑު ހަރަދާ އެއްވަރަށް ނަތީޖާ ނެރެދެވިފައިނުވާ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އަބްދުލް ވައްހާބު (ވައްކޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދަގަނޑޭ މާޒިޔާ އަށް ގެންދަން އެ ކުލަބުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑް އަދަދެއް ހޭދަ ކޮށްފަ އެވެ.

ވައްކޭ ވިދާޅުވީ ދަނގަޑޭ އަށް ކުރި ހަރަދު "ވޯތު" ނުވަނީ މާޒިޔާ އަށް ތިން ތަށި ނުލިބުމުން ކަމަށެވެ.

"އަޝްފާގް ގޯހަކީ އެއް ނޫން، އަޝްފާގް ނުކުޅެނީކީ ނޫން، ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އިންވެސްޓް ކަމު ނުދަނީ،" ވައްކޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވީ ދަނގަޑޭ ނެތް ތަން އެ ޓީމުން ނުދައްކާނެ ކަމަށާއި އެ ޖާގަތައް ފިލް ކުރަން ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި މާޒިޔާ އަށް ތިން ތަށި ނުލިބުމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗް އަލީ ސުޒޭން އާއި ބައެއް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންގެ ޒިންމާވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޖޫ

  ހާދަރުޅިއެއް. ދަގަނޑޭ ވަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް އަދި ދިވެހި ދަނޑަކަށް ނާދޭ.

  8
  1
  CLOSE
 • ޗުލް

  ދަގަނޑޭ ނިއުއަށް ސޮއިކޮށްފާނެތީވެ އެކަމާ ބާރުކުރަނީ. އިންވެސްޓް މަންޓް ކަވަރުވަނީ އެކަމަކާ އެކަށޭނަ ކަންކަމުގައި.

  3
  CLOSE
 • ޓޯނީ

  ދަގަޑޭ އަކީވެސް އިންސާނެއް ބަލިވެސްވާނެ އެކަމަކު މާޒިޔާއިން އޭނާލައްވާ ހަބޭސް ޖައްސަންއުޅުމުން އޭނާގެ ބަލި ބޮޑުވީދޯ. ދެން އަލީ އަށް ބުނެލާހިތް އޮތީ ތިޔަބުނާ ޒައިޒުގެ އިތުރު ދިވެހި ދަރިއެއް މިގައުމަކަށް އަދި އުފަންވެފައެއްނުވޭ ނުވިތާކަށް ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނާކަށްވެސް ނެތް. ހަސަދަވެރިވުމަކީ ނުބައި ސިފައެއް.

  5
  1
  CLOSE
 • ޖިމްރީޒް

  ދަގަޑޭ އަށް ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ބުނެދޭން ނުކެރުނަސް ތިޔަކުރި އިންވެސްޓް މަންޓް ބޮޑެއްނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އަޕްފްރަންޓް ކޮށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެވިފައިނުވުމުގެ އިތުރުން ލޯގްޓާމް އިންވެސްޓްމަންޓް އަކަށް ވުމެވެ. އަނެއްކަމަކީ މެސީ ލައްވާ ކުޅުވަން އުޅުނަސް ބާކީ ތިޔަޓީމްގެ ހިތްވަރު ނެތުމަކީ މެސީގެ މައްސަލައެއް ނޫންދޯއެވެ. ދަގަޑޭ ކުޅުނު މެޗެއްވެއްޖެޔާ އޮތީ ކާމިޔާބު ކޮށްދީފަ ފަހުން.

  2
  1
  CLOSE
 • ނަސީރު

  ދަގަނޑޭ އަޅުގަނޑައް ފެނޭ ދެން ކުޅުމާއި ދުރައް ޖެހިލަން، މާޒިޔާވެސް ދަގަނޑޭ އައް ރެސްޕެކްޓް ނުކުރި ، އިތުރު ޓީމަކުން އެަފަދަ ކަމެއް ކުރާން ފުރުސަތު ނުދިނުން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ، ޙިކްމަތާއި ވިސްނުން ބޭނުންކޮށް ބުއްދިވެރިވާނީ ވީއެންމެ އަވަހަކައް ކުޅުމާއި ދުރައް ދިއުން. ޝަރަފްވެރިކަމާއިއެކު.

  4
  2
  CLOSE
 • އިބްރާހިމް

  ދަގޭ އިތުރައް ބަޔަކު ބޭޒާރު ނުކުރަނީސް ކުޅުން ހުއްޓާލުން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ.

  3
  6
  CLOSE
 • އަލީ

  މީހާގެ ސައިޒަށްވުރެ ބޮޑާވީމައި ވާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް ދަގަނޑޭއަށް އެވަނީ. ދިވެހިން އެމީހަކަށްދިން އިތުބާރާ ގާތަށްވެސް ނަމޫނާ ނުދެއްކޭ.

  30
  12
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު