ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ތާރީހުގައި އާ ރިކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 8.8 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެއް މަހެއްގެ ތެރޭގައި ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އާއި މިންވަރު މައްޗަށް ދިޔަ ނިސްބަތަށް ބަލައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ 40 އަހަރުގެ ތާރީހުގައި ރިކޯޑެކެވެ.

ޔޫތު ކައުންސިލާއި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ މަހު 120000 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާއިރު މިއީ "ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީ" އެއް ކަމަށެވެ.

"މިއީ ޓޫރިޒަމްގެ 40 އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު،" އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް 120000 ޓޫރިސްޓުން އައިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ޒިޔާރަތްކުރީ 110000 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށެވެ.

"ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓޫރިޒަމް ދަށްވެގެން ދިޔައީ ޗައިނީސް ނިއު އިޔާ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ފޯލް ވެގެން ދިއުމުން،" އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ.