މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމް
ޗީފް އެޑިޓަރު

މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމް ނޫސްވެރިކަން ފެށީ ފްރީލާންސް ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބަނޑޮސް ރިސޯޓްންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އާފަތިސް ނޫހާއި ހަވީރު ނޫހާއި ސަން އޮންލައިން އާއި ވީނިއުސްގައި މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އަވަސް އާ ގުޅުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ.