އެމްއެންޑީއެފް

ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަން އިންޑިއާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓްގާޑް އުޅަނދެއް ކަނޑުމަތީގައި --

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހަ މީހުންނާއެކު ކ. ތުލުސްދޫން ފުރި ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފުން އިންޑިއާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އިންޑިއާގެ މެރީޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓާ (އެމްއާރްސީސީ) އަށް ކޮޅުވެއްޓީގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކޮށް ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަން އެ މީހުންގެ އެހީއަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާ ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނަށް ކަނޑުމަގުން އޮޔާދިޔަ އެއްޗެހިތަކެއް ފެނުމުން ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފަ އެވެ.

ހަ މީހުންނާއެކު ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ "މާރިޔާ-3"، ކޮޅުވެއްޓީގައި ހަތަރު ބިދޭސީންނާއި ދެ ދިވެހިން ތިބި ކަމަށް ވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ކޮޅުވެއްޓީގެ ހަބަރެއްވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަނގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:30 އެހާކަންހާއިރު އެވެ. އޭގައި ތިބި ދެ ދިވެހިންނަކީ ތ. ވިލުފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިންނެވެ.

Weather by Maldives Meteorological Service
Male
30°C
Rain: NIL
Humidity: 75%
Wind: WNW 04 mph
Sun
slight shower
Mon
slight shower
Tue
slight shower
Hanimadhoo
29°C
Rain: 4.2 mm
Humidity: 85%
Wind: W 06 mph
Sat
slight shower
Sun
slight shower
Mon
moderate shower
Kaadehdhoo
29°C
Rain: NIL
Humidity: 82%
Wind: VARIABLE 02 mph
Sat
thundershower
Sun
slight shower
Mon
slight shower
Kahdhoo
29°C
Rain: NIL
Humidity: 83%
Wind: VARIABLE 01 mph
Sat
thundershower
Sun
slight shower
Mon
moderate shower
Gan
28°C
Rain: 58.4 mm
Humidity: 88%
Wind: E 05 mph
Sat
thundershower
Sun
slight rain
Mon
slight rain

ފަހުގެ ޚަބަރު