ހަބަރު

ވިލާގެ ރޯޔަލް ރިސޯޓްގެ ބަނގުރާ ލައިސަންސް ވެސް ހިފަހައްޓައިފި

ވިލާ ކުންފުނީގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި ރިސޯޓް، ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަނގުރާ ގެންގުޅުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

ވިލާ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޑިރެކްޓަރު ނާހިޔާ މުހައްމަދު ސޮއިކޮށް އިން މިއަދު ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ އެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓީ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ ނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދުން ފެށިގެން ހަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސިޓީގައިވެ އެވެ.

ވިލާގެ ހަތަރު ރިސޯޓަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން ސިފައިންނާ އެކު އެރީ، މީރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެ ރިސޯޓްތަކަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގައި އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ހަމަ އެކަނި ރިސޯޓް ރޯޔަލް ރިސޯޓަށް ގެންނަ ބަނގުރާ އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ބޮންޑެޑް ވެއާހައުސް އިން ނެރުމަށްފަހު، ފަހުން އެހެން ރިސޯޓްތަކަށް އެތަކެތި ގެންދާ މައްސަލައިގަ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އިއްޔެ ކަސްޓަމްސްގެ ޓީމްތަކެއް އަރައި އެ ރަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސްޓޮކް ވަނީ އެއްކޮށް ނެރެގެން ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ބާތައް ހުއްޓި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައި ކަމަށް އެ ރިސޯޓްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނެ އެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގި އިރު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެރަށުން ހިދުމަތް ހޯދަމުން ދިޔަ ކަމަށް ވިލާ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.