chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

މީހުން

ސްޓެފަން ހޯކިންގް އަވަހާރަވެއްޖެ

ސްޓެފަން ހޯކިންގް --

އިނގެރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ތިއޮރޮޓިކަލް ފިޒިސިސްޓް ސްޓީފެން ހޯކިންގް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ސްޓެފެން އަވަހާރަވިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 76 އަހަރެވެ.

ސްޓެފަންގެ އައިލާ އިން ވަނީ އެ ހަބަރު ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ސްޓެފަންގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ އަކީ މޮޅު ސައިންޓިސްޓެއް ކަމަށާއި ގެއްލިގެން އެ ދިޔައީ އަގުނުކުރޭ ވަރުގެ ފުރާނައެއް ކަމަށެވެ.

ސްޓެފަން އެންމެ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ކޮޒްމޯލިޖީގެ ނުވަތަ ކާއިނާތުގެ އެތެރޭގައި ހިނގާ ތަފާތުކަމަށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ދިރަސާތަކުންނެވެ. އެގޮތުން ބްލެކް ހޯލުން ރޭޑިއޭޝަންގެ ބާރު ހުންނަކަން އަންގައިދޭ ތިއޮރީ ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ "ހޯކިންސް ރޭޑިއޭޝަން" އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހޯދުމުކެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެ ދާއިރާއިން މަޝްހޫރު ގިނަ ފޮތްތަކެއްވެސް ލިޔެފަ އެވެ. އެގޮތުން "އަ ބްރީފް ހިސްޓްރީ އޮފް ޓައިމް" އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފޮތެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ސަލީމް

  ކޮން އަވަހާރެއް. މަރުވެއްޖެ އޭ ލިޔެބަލަ. ފަރަންޖީ ކާފަރެއް މަރުވީމަ ނުޖެހޭނެ އަވާހާރައޭ ލިޔާކަށް

  5
  3
  CLOSE
 • ނާލާ

  ކިހިނެއް އެނގެނީ އޭނާ މަތް ﷲ އަށް އީމަންނުވާކަމެއް

  6
  1
  CLOSE
 • ސުޓޯފޫން

  ސްޓެފަންތަ؟ ސްޓީފެންތަ؟ ނޫނީ ސްޓެފެންތަ؟ ތިކިޔާ ކޮންމެވެސް އެކައްޗެއް ކިޔާ ބަލަ.

  2
  CLOSE
 • އަހަރެން

  ކަލަކު ވޮޑިގެން ވާކަން ގަބޫލު ނުކުރި މީހެއް. އަހަރުމެން އާދައިގެ މީހުންނަށްވުރެ މި ވަރުގެ ސައިންޓިސްޓެއްގެ ވިސްނުން މިފަދަ ކަމެއްގަ ހަނި ވީމަ ދެރައީ.

  11
  4
  CLOSE
 • ނަން

  ކަލާނގެ ވާކަން މިހާރު މީނައަށް އެނގޭނެ!

  17
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު