ކުޅިވަރު

ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާ

ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ގައުމީ ޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްގެ އަބްދުﷲ ޔާމީން (ޔާން) އަށް ކޯޗް ޕީޓާ ޝެގަޓް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. މެޗުން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން، އޭނާ ވެފައި ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު އުމުރުން އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ 17 ނަންބަރު ޖޯޒީގައި އިއްޔަ އޭނާ ކުޅެން ނެރުނު އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 17 އަހަރާއި 85 ދުވަހެވެ. މުހައްމަދު އުމޭރުގެ ބަދަލުގައި ޔާމީން ކުޅެން އެރީ މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓްގަ އެވެ. ބަދަލު ކުރަން ޓަޗް ލައިން ކައިރީގައި ޔާމީން ހުއްޓިގެން ހުއްޓައި، ކޯޗު ޝެގަޓް ވަނީ އޭނާ ކައިރިއަށް ގޮސް އޭނާއަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ.

އޭގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކީ މުހައްމަދު ހަލީމް (ބޮޑު ޖަޑާ) އެވެ. ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫގައި 1984 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 17 އަހަރާއި 145 ދުވަހެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 18 އަހަރުގަ އެވެ.

ޔާމީނަކީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ގައުމީ ސްކޮޑު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ކޯޗް ޕީޓާ ޝެގަޓް ވަނީ، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

"19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް އަހަންނަށް އޭނާ އަޅައިގަތް، އޭނާގެ ހުރި ހުނަރާއި ސްޕީޑް ފެނިފައި އަހަރެން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނު،" މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝެގަޓް ބުނެފައި ވެއެވެ. "ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހުގައި ވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރި ގޮތުން ހީވީ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ބައިވަރު މެޗަުތަކެއް ކުޅެފައި ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ހެން."

"އޭނާގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފައަކީ އަހަރެން އެއްޗިހި ކިޔައިދިނުމުން ކަނުލައި އަޑު އަހާ ކަން، އަދި އެކަންކަން ވަރަށް އަވަހަށް އޭނާ ދެނަގަނޭ."

މާލެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން މީޑިއާ އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝެގަޓް ބުނީ، ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އާންމުންއި މީޑިއާގެ ފަރާތުން ޕްރެޝާ ކުރިމަތި ނުކުރުމަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކޯޗް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އިއްޔެގެ މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމަށް އަލަށް ނެގި ތިން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް، ކޯޗު ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. އެގޮތުން، އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ނާއިމް އާއި ވިކްޓަރީގެ ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް) އަށްވެސް ވަނީ ފުރުސަތު ދިފަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ އިބްރާހިމް މަހްދީ ހުސައިން (ހަބޭސް އިއްބެ) އެވެ. އެއީ ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.