chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

އެމްޓީސީސީ އަށް ދަތުރުފަތުރުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް!

ފެރީއެއް: މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދުގެ ފެރީ ދަތުރުތަކުގައި ޓިކެޓެއްގެ އަގުން ވަނީ ރުފިޔާއެއް ބޮޑުކޮށްފައި

އެމްޓީސީސީ އަށް ގެއްލުންވަމުންދާ، ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭ، އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އިން 138 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.

މި އަދަދަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް މިދާއިރާއިން ލިބުނު 130 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާ ބަލާއިރު 6.2 ޕަސެންޓް އިތުރު ވުމެކެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި ދާއިރާ އިން އާމްދަނީ އިތުރުވި ނަމަވެސް މި ދާއިރާއިން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު 56 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން ދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތަކަށް ހަދައި، މި ދާއިރާއަކީ ފައިދާ ކުރުވަނިވި ދާއިރާއަކަށް ބަދަލު ކުރަން މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލުގެ ފައިދާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ޕްރިމިއަމް ފެރީ އާއި އެކްސްޕްރެސް ސާވިސްގެ އިތުރުން އެއް ގަމާއި ކަނޑުގެ މަގުން ދޭ ފެރީގެ ހިދުމަތަށް "ޗާޓަރު" ނުވަތަ ދުރާލާ ބުކްކޮށްގެން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްފަށާފަ އެވެ. މިގޮތުން މި ހިދުމަތަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އެބައޮތް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނި އެމްޓީސިސީން ދަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހަ ޒޯނެއްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަބްދުﷲ

  އެއަރ÷ޕޯރޓް އެކްޕްރެސް ޓްކްސީ ކާރު ހަލާކުވެފައު އޮންނަތާ މިހާރު 4 މަސްވެއްޖެ. މީހުން އަތުން ގިނަ ފައިސާނަގަން ދުއްވަނީ މިނީވޭން. މިގޮތަށް ލިބޭފައިސާ އިތުރުކުރަނީ

  1
  CLOSE
 • އާސިޔާ

  މިލިއަނުން ފައިދާވެގެން ފޮނިކަނޑާއިރު، އަތޮޅުތަކުގަދޭ ފެރީގެ ހިދުމަތް ހަމަ ސުމެއް. އޮޑިތައް ބާވެފަ. އޭގެ ދުވެލި އެހާ މަޑު. މާލެ ނޫންތަނެއްގަ ފެރީޓާމިނަލެއް އަޅައިގެންނުވެ. ރައްޔިތުން ފެލައިގެން ފައިދާބޮޑުނުކޮށް އެރައްޔިތުންނަށްދޭ ހިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށްބަލަ.

  2
  CLOSE
 • ޢ

  ދަތުރުފަތުރުން ގުޅާލުން. ރަށުބަންދުން ފިލުވާލުން ކާމިޔާބެއް

  1
  2
  CLOSE
 • ރަހުމަ

  ޢެމްޓީސީސީއއަށް މިހާރު އެކަނިތަ ފައިދާވަނީ ދާންވީނު މަގުމަތީބެރުޖަހާފަ ތިވާހަކަގޮވަން ރުފިޔާބަސްދާގެ ވާހަކަވެސްގޮވާތި.

  1
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު