ވިޔަފާރި

ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ، ހުޅުމާލޭގައި

Aug 27, 2018

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ، ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގައި ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން މި ފަހަރު އޮތީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގަ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށޭނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:00 ގަ އެވެ.

ޓްރެވަލް އެވޯޑުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އަށް ހާއްސަ ބައެއް ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. މި އަހަރުގެ މި އެވޯޑުގައި 15 ކެޓަގަރީއަކުން 111 ފަރާތެއް ވަނީ ނޮމިނޭޓް ވެފަ އެވެ. މި ފަރާތްތައް ހޮވާފައިވަނީ އެސްއެމްއެސް އާއި އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ނެގި ވޯޓަކުންނެވެ. މި އެވޯޑަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާ އިން ދޭ ރޭޓިން އަށް 40 ޕަސެންޓު ލިބިގެންނެވެ. އަދި ބާކީ ހުރި 60 ޕަސެންޓް ދޭނީ އާއްމުންގެ ވޯޓުންނެވެ.