ހަބަރު

އިންޑިއާއިން ލޯނު ދެނީ އަހަރުމެންނާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ޝަރުތުކޮށް: ޗައިނާ

Dec 5, 2018
13

ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ އިން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދެނީ ޗައިނާ އާއި ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް ޝަރުތުކޮށް ކަމަށް ޗައިނާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހި ކުރައްވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އާ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ ވެސް އިންޑިއާ އަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ދާދި ފަހުން ހަބަރުފެތުރި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބައިތިއްބާ ގޮތަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވާ ނަމަ ރާއްޖެއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން އިންޑިއާއިން ވަނީ ހުށަހަޅައިފައި ކަމަށެވެ. އެކަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދޮގުކުރެ އެވެ.

ނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓުތަކަށް ހަވާލާދީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ވާގިދޭ "ގްލޯބަލް ޓައިމްސް" ނޫހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އިންޑިއާގެ ބޭނުމަކީ ޗައިނާއިން ހެޔޮނިޔަތުގައި ރާއްޖެއަށް ވެފައިވާ އެހީތަކުގެ ނުބައި ތަސައްވަރެއް އުފައްދައިގެން ރާއްޖެއަށް އަތްގަދަ ކުރުން ކަމަށެވެ.

ހަގީގީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިއްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އިންޑިއާގެ މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮލުގައި ދަރަނި އެޅުވުން ކަމުގައި ވެސް އެ ނޫހުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

"ޗައިނާގެ ވިސްނުމަކީ ރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ސިލްކު އެންޑް ބެލްޓް ރޯޑު މަޝްރޫއުގައި ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކުގެ އިގުތިސޯދު އަމިއްލައަށް ބިނާކޮށް، ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން،" ނޫހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް، އިންޑިއާގެ ރޭވުމުގެ ދަށުން، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އަތްގަދަ ކުރަން އުޅޭ "އާ ކްރެޑިޓަރެއްގެ" އުނގަށް ވެއްޓުން ފިޔަވައި އިތުރުކަމެއް ރާއްޖެއަށް ނުވާނެކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ބުންޏެވެ.

"ކުރީގެ ލޯނުތަކެއް ދައްކަން އާ ލޯނު ނެގުމަކީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ބޭކާރުކަމެއްކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެއް، ހާއްސަކޮށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާ އެހީގެ ޝަރުތަކީ ޗައިނާ އާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ކަމުގައިވާތީ."

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ދައްކަން ޖެހޭ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ އަދަދު، 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ޗައިނާ އަށް ރާއްޖެ އިން 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ދައްކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހާމަކުރައްވައިފަ އެވެ.