މިފްކޯ

މިފްކޯގެ އެކްޓިން އެމްޑީއަކަށް އިސްމާއީލް ފައުޒީ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) ގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ގއ. ކޮލަމާފުށީ ރޯޝަނީގޭ، އިސްމާއީލް ފައުޒީ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެެވެ.

މަގާމަށް އައްޔަން ކުރި ފައުޒީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މިފްކޯގެ އިސް މަގާމުތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

ފާއިތުވި ސަރުކާރުގައި، މިފްކޯގެ މާލީ ހާލާތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވިފަ އެވެ.