މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ޕެރަޑައިސްގައި ތިން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

މާލެ އަތޮޅުގެ ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރިސޯޓްގައި މަރުވި ތިންވަނަ ޓޫރިސްޓު މީހާ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ރިސޯޓުގައި މަރުވެފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ރިސޯޓުގައި އޭނާ އުޅެމުންދިޔަ ކޮޓަރީގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޕެރަޑައިސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އައި އެ މީހާ ފެނިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ރޭ ދަންވަރު 1:00 ޖެހި އިރު އެވެ. އޭނާ މާލެ ގެނެސް އޭޑީކޭއަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މިއީ މިމަސް ތެރޭ ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އެކަކު މަރުވީ މޫދުގަ އެވެ. އެއީ ޗެކްރިޕަކްލިކްގެ އުމުރުން 84 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އަނެއް މީހާ ވެސް މަރުވީ މޫދަށް ގެނބިގެނެވެ.