r
ހަބަރު

އިންޑިއާގެ ސަގާފީ ހަރާކާތެއްގައި ފަސްޓްލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

Feb 12, 2019
3

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ކަލްޗާ ސެންޓަރުން އިންތިޒާމް ކުރި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ހަރަކާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ

އެކަމަނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އިއްޔެ އެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެ ގައުމުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ސަގާފީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ދައްކާލާފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދެ ގައުމުގައި ސަގާފީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތްވެސް ދައްކާލާފައިވެ އެވެ.