ހަބަރު

ރަސްފަންނާ ދިމާލުން ބަންދުކޮށްފައި އޮތް މަގު ހުޅުވައިފި

ލަގްޒަރީ ފްލެޓްތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރަސްފަންނާއި ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ސަރަހައްދު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދު މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފައި އޮތީ ކޮރަލް ބޮލެވާޑްގެ މިކްސްޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޕަޓީގެ އިމާރާތްތަކެއް އެޅުމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެތަނުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ 28 ބުރީގެ ހަތަރު އިމާރާތެވެ. އެ އިމާރާތްތައް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ކުރާމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ، ވެވަޑައިންފައިވާ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް، މާލެ ވަށައިގެން ދުއްވޭނެހެން ރިންގްރޯޑް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ވަނީ ވައުދުވެފަ އެވެ. އަދި އެ ވައުދުފުއްދުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓް

އެ ސަރަހައްދަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސުކޫލުތަކާއި، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް ހުރި ސަރަހައްދަށް ވުމާއެކު، ރަސްފަންނުން ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ސަރަހައްދު ހުޅުވުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.