ވިޔަފާރި

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން އާތު އަވާ އަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

މަޝްހޫރު ހާޑްވެއާ ވިޔަފާރި، ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން އާތު އަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ވެލިގާއިން މި މަހުގެ 24 ން 30 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ހުރިހާ ފިހާރައަކުން އަދި ބްލަންކް ފިހާރަ އިން ލެޑް ޕްރޯޑަކްޓުތަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް 20 ޕަސެންޓްއާ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ.

ވެލިގާ އިން ދަނީ ތަފާތު އެކި ދުވަސްތަކާ ދިމާކޮށް ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަން ތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެއާއަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހާޑްވެއާރ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ، ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އެއަތް ބްރޭންޑެއްގެ އުފެއްދުންތަކެއް ރާއްޖެ ެއެތެރެކޮށް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމަ އަށް ފޯރުކޮއްދެމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.