ހަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ހުޅޫމާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އިބްރާހިމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވީ، އަލިފާން ރޯވީ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލާއި ސެންޓްރަލް ޕާކާ ދެމެދު އޮންނަ ހުސް ބިމުގަ ވިނަތަކުގަ އެވެ.

މި އަލިފާނުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ.