ވިޔަފާރި

ޑިމާންޑް ދަށްވެ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުތަން ހެޔޮވެއްޖެ

May 8, 2019
4

ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު އަތްލާން ނުކެރޭވަރަށް އަގު އުފުލިފައި ހުރި ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ޑިމާންޑް ދަށްވެ، މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުތަން ހެޔޮ ކުރަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް ހުރީ 1200ރ. އަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 750ރ. އާއި 800ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގަކަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުހުގެ 100 ގްރާމު މިއަދު ލިބެން ހުރީ 85ރ. އާއި 70ރ. އަށެވެ.

ބާޒާރުގައި ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ޑިމާންޑް ކުއްލިއަކަށް ދަށްވެފައިވަނީ ދަނޑުވެރިން ބުނާ ގޮތުންނަމަ އެ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު މިރުސް ގަތުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން ހުއްޓާލުމުންނެވެ.

ބާޒާރުގައި ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އިތުރުން ވެސް މިރުހުގެ އެހެން ވައްތަރުތައް ހުރެ އެވެ. މިގޮތުން ޔުގެންޑާގެ މުޑުވަކެއް ގެނެސް ރާއްޖޭގައި ހަދާ މިރުހަކީ މިހާރު އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެއް ބާވަތް ކަމަށްވެ އެވެ. މި ބާވަތުގެ މިރުސް ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 500ރ. އަށެވެ.