ހަބަރު

ބ. ކެޔޮދޫއަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ބ. ކެޔޮދޫއަށް ކުނި އަޅަމުންދާ މައްސަލައެއް އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

އީޕީއޭއިން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ބ. ކެޔޮދޫއަށް ކުނި އަޅަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އީޕީއޭއިން ބުނީ ކުނި ނައްތާލުމަށް އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިވާ ކަމަށާއި އުސޫލަށް ބެލުމެއް ނެތި އެފަދަ ގޮތަކަށް ކުނި އަޅަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

ބ. ކެޔޮދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދަށް ކުނި އަޅާފައިވާ މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ ބައެއް ފޮޓޯތައް އިއްޔެ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެފަ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯތައް ހިއްސާކުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެއީ ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ މެނޭޖްމަންޓަކުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފަ އެވެ.