ހަބަރު

175 މީހުންނާއެކު މާލެއަށް ދަތުރު ކުރި ލޯންޗެއް ހުއްޓިގެން އެހީވަނީ

Aug 17, 2019

ތ. އަތޮޅުން މާލެއަށް 175 މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރި ލޯންޗު އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސާ މޭޖާ އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ 175 މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރި "ވިޓަމިން ސީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗު އޮތީ ވ. ދިއްގަލުވަށި ފަޅުގެ ހުޅަނގުން 1 ނޯޓިކް މޭލު ބޭރުގައި ހުއްޓިފައި ކަމަށެވެ. އެ ފެރީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޯސްޓްގާޑުގެ ލޯންޗާއި ސީ އެމްބިއުލެންސް އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ލޯންޗުގައި ތިބި އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިން ސީ އެމްބިއުލެންސްއަށް އަރުވަމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ލޯންޗު ހުއްޓިފައި ވަނީ ތެޔޮ ހުސްވެގެން ކަމަށާއި އެހެން އުޅަނދެއް ތެޔޮ ހިފައިގެން އުޅަނދާ ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.