ހަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ނައިބަކުލައިފި

Aug 28, 2019

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ނައިބަކު ލައްވައިފި އެވެ.

އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ގދ. ތިނަދޫ ކަލްމުނާ، ހުސައިން ޝަރީފެވެ.

ހުސައިން ޝަރީފަކީ ބެޗެލާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ، ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޭތުވެދިޔަ 20 އަހަރު އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގައި މެނޭޖަރު ފެންވަރުގެ މަގާމުތައް އަދާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.