އެމްއެންޑީއެފް

ހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ބާޖެއް ފަރަށް އަރައިފި

އިންޑިއާގެ ބަދަރަކުން ހިލަ ބަރު ކޮށްގެން ރާއްޖެ އައިސް މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ބާޖެއް ކ. ހިންމަފުށި އިރުމަތީ ފަރާތު ފަރަށް އަރައިފި އެވެ. އެ އުޅަނދު ފަރަށް އެރުމުން ކޯސްޓުގާޑުން އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ، ބާޖު ފަރަށް އަރައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ކޯސްޓުގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބާޖު ފަރަށް އަރަން ދިމާވީ، ބާޖު ކަފުޖަހައިގެން ދަތުރުކުރި ޓަގު ބޯޓުގެ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅިގެނެވެ. މިހާރު ބާޖު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާޖުގެ ވެރިފަރާތާއި ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.