ހަބަރު

ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީން ޓެލެތޯންއެއް ބާއްވަނީ

ރޭ ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ޓެލެތޯންއެއް ބާއްވަން ޕީޕީއެމްއާއި، ޕީއެންސީން ނިންމައިފި އެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ދެޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްްބަރު އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ޓެލެތޯންއެއް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އާންމުންނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި، އެކަމަކީ އެކަމަށް ވަކި ހާއްސަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބޭންކު އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވުނުޙާ އަވަހަކަށް ޓެލެތޯން ބާއްވާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާދަމް ޝަރީފު ވަނީ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ.ގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަން ވަޑައިގަތުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބަލަން ޖެހޭ ވަރަށް ނުބަލައި މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށްބުނެ އެކަންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.

ރޭ ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 13 އާއިލާއެއްގެ 83 މީހުން މިހާރު ވަނީ ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، ބައެއް ބިދޭސީންނާ ވެރިފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާއިރު 59 ބިދޭސީންއަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.