އިގްތިސޯދު

ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވެ، އިގްތިސޯދީ ދުވެލި މަޑުވެއްޖެ

Sep 23, 2019
15

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކްއާޓަރުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އުފެއްދުންތެެރިކަމުގެ ނިސްބަތް (ޖީޑީޕީ) ދަށްވެ، އިގްތިސޯދީ ދުވެލި މަޑުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ކްއާޓަލީ އިކޮނޮމިކް ބްލެޓިން ގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކްއާޓަގައި ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ ހުރީ 4.7 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރު ޖީޑީޕީ ވަނީ 3.1 ޕަސެންޓަށް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ދުވެލި މަޑުޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރި ނޭރުމެވެ. އެ ދާއިރާއަށް އެތެރެ ކުރާ އުފެއްދުންތައް މަދުވެ، މުޅި ސިނާއަތް ދަށަށް ގޮސް ހޯލް ސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއަށް ވެސް އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތު ތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތު ކުރިއެރި ނަމަވެސް އިގްތިސޯދު ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރާ ޓޫރިޒަމުން ޖީޑީޕީގެ ކުރިއެރުމަށް 2.4 ޕަސެންޓަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ދަތުރުފަތުރާއި މުއާސަލާތީ ބައިގެ ހިއްސާއަކީ 0.7 ޕަސެންޓެވެ. އަދި މާލީ ހިދުމަތްތައް ހިއްސާ އުޅެނީ 0.4 ޕަސެންޓުގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނިއިރު، ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާ ތަކުން ވެސް ވަނީ މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ދުވެލި މަޑުޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރިން ލަފާ ކޮށްފަ އެވެ.