މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

އައްޑޫގެ ހާލަތު ބައްލަވަން މާރިޔާ ވަޑައިގެންފި

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންވެފައިވާތީ އައްޑޫގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެން ވަނީ ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުވި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެ ގޭގޭގެ އާއިލާތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގިނަ ރަށްރަށުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ގޭގޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވެ ދިރިނޫޅެވޭ ވަރުވެފައި ވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުން ލިބި، އާންމު ހާކަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް | އަވަސް

މާރިޔާ މިއަދު ވަނީ ސިޓީގެ މޭޔަރާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ވަނީ ސާފު ހޯއްދަވާފަ އެވެ.