ދުނިޔެ

ޖަޕާނު ތޫފާނު: މަރުގެ އަދަދު މަތިވެ، ގެއްލުނު މީހުން ފެނުމުގެ އުއްމީދު ކުޑަ

Oct 15, 2019

ޓޯކިޔޯ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯއަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 66 އަށް އަރާފައިވާއިރު، ގެއްލުނު މީހުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ހަނި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

"ހަގިބިސް" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ތޫފާނާއެކު ޖަޕާނުގެ މެދާއި އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ސުންނާފަތިވެފަ އެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ތޫފާނުގައި 15 މީހުން ގެއްލިފައި ވާއިރު، 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފަ އެވެ.

ފާއިތުވި ބައިގަރުނު ތެރޭގައި ޖަޕާނަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާނާއެކު، އެ ރަށުގެ ކޯރުތައް ފުރިގެން، ގިނަ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެރި ތޫފާނާއެކު 130،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޭބީސީތަކުގައި ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިފައިވާއިރު، އިތުރު 24،000 ގެތަކުގައި ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިދާރާތަކުން ލަފާކުރެ އެވެ.

ޖަޕާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ ވިދާޅުވީ ތޫފާނުގެ ގެއްލުމުގެ އަސަރު އެ ގައުމުގެ އިގުތިސޯދަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އެތަކެއް ހާސް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތަށް 4.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޒާވެއް ހުރި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.