މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދާތާ ފަސް ދުވަސް

ގެއްލިގެން ފުލުހަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އަންހެނަކު ހޯދަން ފޮޓޯ އާންމުކޮށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަމުން ދަނީ ހ.ލާމިޔާ، އާމިނަތު ނަޝާ ނާޝިދު 23، އެވެ. އޭނާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު 1:30 އެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އާމިނަތު ނަޝާ ނާޝިދުއާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެ މައުލޫމާތު ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނާ ހިއްސާ ކުރަން އެދޭ ކަމަށެވެ.