ކަރަން ޖޯހަރް

ކަރަންއަށް މަގްބޫލީ "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އަދި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ތަރިންނަށް ލައިގެން ކަރަން ޖޯހަރް އުފެއްދި "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" ރިލީޒް ކުރިތާ ތިން އަހަރު ފުރުން ދާދިފަހުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. މި ފިލްމުގައި ކިޔައިދެނީ ލޯބީގައި ހިތް ހަލާކުވެފައިވާ މީހެއްގެ ވާހަކަ އާއި އެނޫން ވެސް އެފަދަ ވާހަކަ ތަކެކެވެ.

މި ފިލްމަށް ތިން އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ކަރަން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އަކީ އޭނާ ހިތާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ފިލްމެވެ. ނަމަވެސް މި ފިލްމު އެހާ ހާއްސަވީ ސަބަބެއް ކަރަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރި ދުވަސްވަރު ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވިފައި ވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އައިޝްވަރިޔާ ލައްވާ ކަރަން މި ފިލްމުގައި ކުޅުވާފައިވާ ރޯލަށް ބައްޗަން އާއިލާއިން ހިތްހަމަނުޖެހި އެ ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ ވާޙަކަތައް ނޫސްތަކުގައި ޖަހާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ކަރަން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އާއި ބައްޗަން އާއިލާގެ މެދުގައި އޮތް ޒަމާނީ ގުޅުމަށް މި ފިލްމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާ ކަމަށެވެ.