އެމްއެންޑީއެފް

ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

އިންޑިއާގެ ދިދަ ޖަހައިގެން ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އުޅުނު ދެ މަސް ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް ތަރުޖަމާން މޭޖާ އިބްރާހިމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވީ ހއ. ތުރާކުނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުން 29 މޭލު ބޭރުން މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ދެ ބޯޓް މިހާރު އޮތީ ކޯސްޓްގާޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުލިގަމުގެ ބޭރުގައި ބަނދަރު ކުރުވާފަ އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދެ ބޯޓުގެ ތެރެއިން އެއް ބޯޓްގައި ނުވަ މީހަކު އަދި އަނެއް ބޯޓްގައި 10 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ދެ ބޯޓުގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.