މަސައްކަތު ދާއިރާގެ އެކްސިޑެންޓްތައް

އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

އެ މީހާ ވެއްޓިފައި ވަނީ ހެންވޭރުގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ އެއްވަނަ ބުރިންނެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ބިދޭސީ އެ މިހާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ގޯސް ނޫން ކަމަށެވެ.

އިމާރާތުން، މީހާ ވެއްޓިފައި ވަނީ މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 11:30 އެހާކަންހާއިރު އެވެ.

ފުލުހުން ގެންދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. މިއަދު އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓުނު އިރު އިއްޔެ ވެސް މިފަދަ ހާދިސާއެއް މާލޭގައި ހިނގި އެވެ. އިއްޔެ ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި އަނިޔާވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެެކެވެ

މަސައްކަތު މާހައުލުގެ އެކްސިޑެންޓްތައް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ އެވެ.