ހަބަރު

އަލަށް ހަދާ ކާގޯ ޓާމިނަލުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހަދަމުންދާ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް އިމާރާތުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބެއިޖިންގް އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕުން އެއާޕޯޓުގައި ހަދަމުންދާ ކާގޯ ޓާމިނަލް އިމާރާތުގެ އެއް ވަނަ ފަންގިފިލާއިން މީހަކު ވެއްޓިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:20 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތަކަށެވެ. އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ތަންތަން ބިނދިފައިވުމުގެ އިތުރުން އިންޓާނަލީ ބްލީޑްވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އެއާޕޯޓް ފަސްޓް އެއިޑްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މީހާއަށް އިތުރު ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ ހާދިސާ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ގިނަ ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ.

އެ ގޮތުން، މިދިޔަ މަހުވެސް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.