ވަޅި ހެރުން

މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މީހަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު 1:00 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލާފައި ވަނީ މާޔާ ކްލިނިކް ކައިރިން ކަމަށެވެ.

އަދި ބުނީ އެ ހަމަލައާ ގުޅޭ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާއިރު އިތުރު މައުލޫމާތު ފަހުން ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.