މުޒާހަރާ

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އެއްވަނީ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަ އާއި މުނި ކާފަ، ންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިއަދު ވެސް އިހުތިޖާޖެއް ކުރަން މާލޭގައި އެއްވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް އެއްވުމެއް ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ޖަހާއިރު މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގަ އެވެ. މިއަދު ބާއްވާ އިހްތިޖާޖު އިންތިޒާމު ކުރަނީ ސިޔާސީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ގޮތަށް އާންމުންގެ ބައެކެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި އިއްޔެ ވެސް ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވުމެއް ބާއްވަފަ އެވެ. ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅު ޝުއޫރުތައް ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރުތަކާއެކު އިހްތިޖާޖު ކުރި މީހުން އެ ތަނުގައި ތިއްބައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި އިހްތިޖާޖްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވާފަ އެވެ.

ކަނޑުހުޅުދޫ ކުއްޖާގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބައްޕަ އިއްޔެ ހުޅުމާލެ ފްލެޓެއް ތެރޭ ހުއްޓާ އާންމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ މުޒާހަރާ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މުޒާހަރާ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން ވަނީ އެ ފްލެޓަށް ގޮސް އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ރޭ ވެސް ހަލަބޮލިވި އެވެ.