ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ލަންކާ މަސްބޯޓު ހުޅުމާލޭ ބަނދަރަށް ގެނެސްފި

Jan 28, 2020
4

ހަ މީހުނާއެކު ހާލުގައި ޖެހި، ބެހެމުން ދިޔަ ސްރީ ލަންލާގެ މަސް ބޯޓް، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ އެހީގައި ސަލާމަތްކޮށް ހުޅުމާލޭ ބަނދަރަށް ވައްދައިފި އެވެ.

އެމްއެއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުން ބުނީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓާއި ހަ މީހުން ހުޅުމާލޭ ބަނދަރަށް ގެނައީ މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ޖެހި ވަގުތުގައި ކަމަށެވެ. އެ ބޯޓުގައި ތިބި މީހުނަށް އެހީތެރިވެ ދެމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

މި މަސް ބޯޓު އިންޖީނު ހުއްޓި ހާލުގައި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފެނުނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަތޮޅު ދިއްފުއްޓާ ދިމާ ބޭރުންނެވެ. އޭރު ބޯޓު ދިޔައީ އޮޔާ ބެހެމުންނެވެ. ބޯޓު މިއަދު ހުޅުމާލޭ ބަނދަރަށް ގެނައި އިރު އޭގައި ތިބި މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.