ހަބަރު

ސައިކަލަކާއި ތެޔޮ ބައުޒަރެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ސައިކަލަކާއި ފިއުލް ބައުޒަރެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:20 އެހާކަންހާއިރު ހައިވޭއިން ހުޅުމާލެއަށް ފައިބާ ކޮޅުގައި ސައިކަލާއި ފިއުލް ބައުޒަރެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެފައި ވަނީ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން އަންހެނަކަށެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.