ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
Maldives Cases
17
Confirmed
13
Recoverd
0
Deaths
Global Cases
723,740
Confirmed
152,042
Recoverd
34,018
Deaths
ހަބަރު

ދިރާގުޕޭ ގެ މާޗެންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ކަނޑަލައިފި

ދިރާގު ޕޭ ގެ މާޗެންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ނެގުން ތިން މަސް ދުވަހަށް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ނަގުދު ފައިސާގެ މުއާމަލާތަށްވުރެ ބޮޑަށް ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަށް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން ދިރާގު ޕޭ ގާއިމު ކުރަން މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން މާޗެންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ނެގުން ތިން މަސްދުވަހަށް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަލަށް ދިރާގު ޕޭ އާ ގުޅޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ ފީ ވެސް ތިން މަސް ދުވަހަށް ނުނަނާގަ އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އިގެ ބަލާއާފާތުން ރައްކާތެރިވާން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުގައި ނަގުދު ފައިސާ އާއި ކޭޝް ކާޑް ބޭނުން ކުރުމަކީ ރައްކާތެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި ތިބެ ބިލްތައް ދައްކާ، ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން އޯޑަރު ކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ގަންނަ އެހެން ސާމާނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދިރާގު ޕޭގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ކަމަށެވެ.

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ މޯބައިލް ފޯނަކުން ވެސް ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ، ފައިސާ ޖަމާކޮށް އެކަކު އަނެކަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

ދިރާގު ޕޭ ގެ ހިދުމަތް މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 260 އަށް ވުރެ ގިނަވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުންކުރެ އެވެ. މި ހިދުމަތް ހޯދަން ކޮންމެހެން ދިރާގު ކަސްޓަމަރަކަށް ވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.