ހަބަރު

ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ ވޮލެޓް ފޭރިގެންފި

ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އޭނާގެ ވޮލެޓް ފޭރިގެންފި އެވެ.

ފޭރިގެންފައި ވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއެއްގެ ވޮލެޓެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 10:30 އެހާކަންހާއިރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަންގަލަދޭޝް ފިރިހެނަކު މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް މޫނު ނިވާކޮށް ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހަކު ދަނޑިބުރިއަކުން އޭނާއަށް ހަމަލާދީ ވޮލެޓް ފޭރިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މާރާމާރީގައި ބިދޭސީ މީހާގެ ވާތްފަރާތު ބުމައިގެ މަތިން އިންޗިއެއްހާތަން ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވެ އެވެ. އަދި އެމިހާގެ ކަނާތަށްވެސް އަނިޔާވެފައިވެ އެވެ.

އެ މީހާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު މި މައްސަލައާއި މިހާތަަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަހަކަށް އައި ބިދޭސީންނަށް ހަމަލާ ދިނުން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.