ހިޔާނާތް

ހިޔާނާތަކާ ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ހިޔާނާތުގެ މަސައްލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން މިއަދު އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

މި ދެމީހުންގެ ފޮޓޯ އާންމު ކުރަމުން ފުލުހުން ބުނީ ހިޔާނާތުގެ މަސައްލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނުން ހޯދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާނުކުރި ދެމީހުންނަކީ ތާރާ މިއާ އާއި ކަމާލް އެވެ. އެ ދެ މީހުން ވީ ކޮން ކަހަލަ ހިޔާނާތެއް ކަމެއް ނުބުނެ އެވެ.