އެމްއެމްއޭ

ބެންކްތަކުން ހިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އަސާސީ ބެންކިން ހިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެ ގޮތް އެމްއެމްއޭ އާއި ބެންކުތަކުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބެންކުން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައިވެސް ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތް ދީފައިވަނީ ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައި މަދު ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ. އެއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން މާލެ ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބެންކުތަކުން ވަނީ ހިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

ނަމަވެސް ބެންކުތަކުން އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ކުރިންވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން މިއަދު ބުނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އަސާސީ ބޭންކިން ހިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެ ގޮތް އެމްއެމްއޭ އާއި ބެންކުތަކުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަފްސީލްތައް އާދިއްތަ ދުވަހު އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށްވެް އެމްއެމްއޭއިން ބުންޏެވެ.