ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަބަރު

އޯޑަރުތައް ގިނަވެ އެންޒީގެ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށްފި

Apr 21, 2020
2

އޯޑަރުތައް ގިނަވުމުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އިތުރު ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެންޒީގެ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

އެންޒީ އިން ބުނީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާތީ އެކުންފުނިން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އޯޑަރުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ޑެލިވަރީ ކުރަން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އިތުރު ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން، އެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ޑެލިވަރީތައް ހަލުއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންޒީ އިން 750 ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ކޮންމެ ބިލަކުން ޑެލިވަރީ ޗާޖްގެ ގޮތުގައި މިހާރު 20 ރުފިޔާ ނަގަ އެވެ.