ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
އެމްއެންޑީއެފް

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކޮމާންޑަރު

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަރަންޓީނު ކުރާ މީހުން ބައިތިއްބާ ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ފެސިލީއެއްގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިފައިންގެ އަންހެނަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކެއް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. އެ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސް ދަަައުރެއް އަދާކުރަނީ ސިފައިންނެވެ. އަދި އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ކޮންމެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކަށް ކޮމާންޑަރަކު ހަމަޖައްސަވާފަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާން މޭޖާ އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިފައިންގެ އަންހެނަކު ހަމަޖައްސާފަައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކެޕްޓަން ހަނާ މުހައްމަދު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބަލަހައްޓަވާނީ ފުށިފަރު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެވެ.