ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19

ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކްލަސްޓާއަކާ ގުޅުމެއްނެތް 87 މީހެއް

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކްލަސްޓާއަކާ ގުޅުމެއްނެތް 87 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

މިރޭ އެ ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމުގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކޮށްފައެވެ. އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން މަބުރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 1177 މީހުންނަކީ އެކި ކްލަސްޓާތަކާއި ގުޅުންހުރި މީހުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް 81 މީހަކީ އެއްވެސް ކްލަސްޓާއަކާއި ގުޅުން ނެތް އިންޑިޕެންޑެންޓް ކްލަސްޓާތަކެއް ކަމަށެވެ. މަބުރޫކް ވިދާޅުވީ އެ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުނު ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އަދަދު ވަނީ 1672 އަށް އަރާފައެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރެއިން 401 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި ފަސް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިވަގުތު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ 1264 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 13 މީހަކަށް ޓްރީޓޮޕްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ އައިސީޔޫގައެވެ.